Förskola

FÖRSKOLA

Telefon: 0372-161 35

GLÄNTAN; Mobil: 0763-40 57 33

KOJAN; Mobil: 0763-36 92 92

Vår förskola består av två avdelningar; GLÄNTAN, för åldern 1-3 år

och KOJAN, för åldern 3-5 år.

Gläntan är belägen i egen byggnad, nord ost om skolbyggnaden. Kojan hittar du i skolbyggnaden, stora entrén.

 

I dagsläget är det 15 barn och fyra personal på Gläntan och 17 barn och tre personal på Kojan.

Med naturen och skogen alldeles runt knuten ger det oss goda möjligheter för både korta och långa utflykter.