Förskola

FÖRSKOLA

Telefon: 0372-161 35

GLÄNTAN;  Mobil: 0763-40 57 33

KOJAN;  Mobil: 0763-36 92 92

Vår förskola består av två avdelningar; GLÄNTAN, för åldern 1-3 år

och KOJAN, för åldern 3-5 år.

Gläntan är belägen i egen byggnad, nord ost om skolbyggnaden. Kojan hittar du i skolbyggnaden, stora entrén.

 

 

Med naturen och skogen alldeles runt knuten ger det oss goda möjligheter för både korta och långa utflykter.