Avdelning Kojan

Välkommen till KOJAN

Telefon: 076-336 92 92

Kojan är belägen i skolans lokaler och finns nu strax innanför stora entrén.

Vi försöker att vara utomhus så mycket som möjligt. Finns inget dåligt väder!


Under hösten börjar vi med Snick & Snack som är populärar figurer för barnen.

Raffe räv, Bitits, Älgvis, Snick & Snack, Silke, Hotta, Maracas, Gronilla mfl visar oss hur man är, och skall vara, som en vän.