Varför Lingbygdens?

Varför Lingbygdens?

Så här tänker vi


Vi tar vara på landsbygdens fördelar: nära till naturen, lugnt växande och en god miljö för inlärning.

Vi vill vara både pedagogiskt banbrytande och förverkliga vår profil med hållbarhet, rörelse och hälsa

bl a med utomhuspedagogik.

Genom arbetsro och våra pedagogers engagemang och närhet stimuleras våra barn/elever till kreativitet, motivation och ökade kunskaper.

På vår lilla skola med ca 100 barn känner all personal varje barn och ser vad de behöver för att kunna utvecklas mot sin dröm om framtiden.