Åk F-6

Årskurs F - 6

Alla våra elever ska få en utbildning som är av så god kvalitet att de når utbildningens mål och får förutsättningar att nå sin fulla potential.

Alla barn lär på olika sätt; därför försöker vi blanda att vara inne och ute, att sitta still och röra sig, traditionella läromedel och digitala.

Vår stora fina skolgård erbjuder varierade aktiviteter även på rasterna.

För våra elevers trygghet och studiero samarbetar vår personal tätt och alla elever och personal känner varandra. Vi har små klasser med ca 10-15 elever i varje.


Läsårstider


Här hittar du läsårstider, lovdagar mm.
I Schoolsoft hittar du mer information om ändringar, scheman och schemabrytande aktiviteter.


Elevhälsovård
Elevhälsan är till för alla elever och deras vårdnadshavare. Skolsköterskan finns på plats en förmiddag i veckan och kan vid behov kontakta skolläkare, skolpsykolog och kurator. Även speciallärare och rektor ingår i elevhälsoteamet.


Mat
Varje dag har vi näringsriktig mat som är lagad från grunden. Eleverna kan välja ett vegetariskt alternativ. Om ditt barn är i behov av specialkost kontakta vår rektor så kan hon hjälpa dig vidare.


Skolskjuts
Reglerna för vår skolskjuts är generösa. Vi har en inköpt tur från Ljungby över Kånna m fl byar samt turer i Södra Ljunga med egen buss.


Kånnabussen. Ljungby buss och taxi, telefon 070-569 49 33
Södra Ljungabussen, Annika Andersson, telefon 070-607 81 62


Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!


Rektor: Telefon 076-304 20 91


Här kan du anmäla ditt barn  till Lingbygdens Friskola (ladda ned ansökningsblankett)