Presentation av styrelsen 2022-2023

Martin Kraft, Ordförande

Bor i Össjö och konstruerar truckar

Sjätte året i styrelsen

Har barnen Arvid i första klass och Helmer på Kojan

Tel:072-585 56 30

Ann-Christine Johansson, vice ordförande & ekonomiansvarig

Bor i Södra Ljunga ”samhälle” och jobbar med ledarskap.

Har varit med i styrelsen till och från sedan starten 2011.

Har rollen som Skolchef

Tel:070-202 13 46

Karin Karlsson, sekreterare

Bor i Läsaryd.

Femte året i styrelsen.

Inga barnbarn i skolan men känner starkt för bygden.

Tel: 0372-16092

Anders Philipsson, Ledamot 

Bor i Bäckaryd. Veteran i styrelsen

Arbetar med VVS och som elektriker

Inge Emmerik, Ledamot 

Jobbar som stödpedagog inom LSS

Tredje året i styrelsen och har även varit med tidigare som suppleant

Har barnen Ilan i skolan, Gwyn på Kojan och Nyne på Gläntan. 

Marcus Johannesson, Ledamot 

Bor i Södra Ljunga och arbetar som Produktionsledare

Fjärde året i styrelsen

Har barnen Melker i första klass och Joel på Kojan

Håkan Stridsberg, Ledamot 

Bor i Ljungby och arbetar som Ekonomichef

Tredje året i styrelsen

Sofia Lagerbielke, Suppleant

Bor i Södra Ljunga 

Styrelseledamot från och till sedan 2011

Har barnen Stig i skolan, Stellan i förskoleklass och Eva på Gläntan  

Elisabet Lindow, Suppleant

Bor i Sommarsäte. Styrelseledamot från och till sedan 2011

Ansvarig för Öppna Förskolan