Frågor och svar

Frågor och svar

Här svarar vi på vanliga frågor. Du kan också kontakta oss på info@lingbygdensfriskola.se – vi hjälper dig gärna.


Hur ansöker jag till förskola, skola och fritidshem?


Du hittar länk till ansökningsformulären här: Förskola, förskoleklass, grundskola 1-6 och fritidshem. Om du undrar över något eller vill komma och besöka oss, så ta kontakt med rektor eller någon i personalen. Vi försöker att göra plats till alla som vill, men ibland man få vänta lite på plats i förskolan. Det är bra om du anmäler dig i god tid för då är det lättare att få den starttid som önskas.


Följer ni skollagen, andra lagar och förordningar och de nationella läroplanerna?


Ja, alla skolor i Sverige är skyldiga att följa dessa. Det är ingen skillnad på kommunala eller fristående skolor. Skolinspektionen och Ljungby kommun följer vår verksamhet både genom inspektioner och genom enkäter till elever, vårdnadshavare och personal. Läs senaste resultaten här och här.


Hur stora grupper arbetar ni med?


Vi tycker att det är viktigt att arbeta med grupper och klasser som är små för att det ska vara lugnt och att varje barn ska lära sig så mycket som möjligt. Detta stöds även av forskningen. På förskolan arbetar vi därför med 3-4 avdelningar med i genomsnitt 6-12 barn i varje. I skolan är ”klasserna” i genomsnitt 10-15 elever i varje.


Hur jobbar ni med elever i behov av särskilt stöd?


Pedagogerna följer varje barn individuellt mot uppsatta mål. Detta och att vi i skolan har kartläggningsmaterial gör att vi tidigt upptäcker dem som behöver extra stöd. Stödet anpassas utifrån vars och ens behov.


Får eleverna skolskjuts? 


Ja, Lingbygdens friskola ordnar skolskjuts. Vi har för närvarande en tur från Ljungby över Kånna och vi har turer från Ivla och Össjö med närområden. Vi hämtar utanför hemmet eller fritids i Kånna.


Krävs medlemskap eller arbetsinsats?


Nej, ingetdera.

Vill man vara medlem kostar det insats på 200 kronor första året och därefter 200 kronor om året i medlemsavgift. Föreningen har stämma en gång per år där man är med och väljer styrelse och får information om verksamheten. Här kan du se vår nuvarande styrelse.

Vi har en eller två Fixarkvällar per år, där de föräldrar som vill och har möjlighet deltar. Vi hjälps åt att ordna en del praktiska saker och har kul tillsammans.


Tar ni ut vinst?


Nej, vi är en ekonomisk förening och har aldrig och tänker inte ta ut någon vinst. Våra barn förtjänar att vi lägger alla våra pengar på att det ska bli bra för dem. Däremot försöker vi spara pengar vissa år för att kunna jämna ut mellan år och för att kunna satsa extra andra år, t ex i stöd, läromedel eller lokaler.