Fritidshem

FRITIDSHEMMET


Vårt fritidshem kompletterar skolan och erbjuder en meningsfull fritid, som eleverna även ska kunna få påverka själva. Våra ledord gäller även fritidsverksamheten och därför är vi mycket ute. Glöm inte kläder efter väder.


Verksamheten är till för elever från 6 år t o m vårterminen det år då de fyller 13 år. Vi följer Ljungby kommuns taxa men till skillnad från dem har vi gratis fritids fr o m fjärde klass.Här kan du anmäla ditt barn.


Taxa för förskola och fritidshem 2024

Riktlinjer för förskola och fritidshem 2024


Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer!


Fritidshemmet: Telefon 076-337 12 09


Rektor: Telefon 076-304 20 91